เตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่กว่า4,000คนต่อวัน อำนวยความสะดวก รองรับขยายเวลาเข้าชมพระเมรุมาศถึงสิ้นปี

เตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่กว่า4,000คนต่อวัน อำนวยความสะดวก รองรับขยายเวลาเข้าชมพระเมรุมาศถึงสิ้นปี

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053