‘นครศรีธรรมราช’เกิดลมหมุนในพื้นที่ อ.สิชล บ้านเสียหายกว่า120หลังคาเรือน เร่งอพยพชาวบ้านพื้นที่เสี่ยง

‘นครศรีธรรมราช’เกิดลมหมุนในพื้นที่ อ.สิชล บ้านเสียหายกว่า120หลังคาเรือน เร่งอพยพชาวบ้านพื้นที่เสี่ยง

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053