’13 อำเภอสงขลา′ประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติฉุกเฉิน-เร่งวางท่อใหม่ในเส้นทางที่รถเกิดอุบัติเหตุตกท่อ

’13 อำเภอสงขลา′ประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติฉุกเฉิน-เร่งวางท่อใหม่ในเส้นทางที่รถเกิดอุบัติเหตุตกท่อ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053