นายกฯแสดงความเสียใจ ต่อการจากไปของนายสุรินทร์ พิศสุวรรณ ยกย่องเป็นบุคคลทรงคุณค่าต่อประเทศและสังคมโลก

นายกฯแสดงความเสียใจ ต่อการจากไปของนายสุรินทร์ พิศสุวรรณ ยกย่องเป็นบุคคลทรงคุณค่าต่อประเทศและสังคมโลก

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053