หลั่งไหลเข้าชมพระเมรุมาศ ขยายเวลาถึงสิ้นปี ประชาชนน้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมซึมซับมรดกวัฒนธรรม

หลั่งไหลเข้าชมพระเมรุมาศ ขยายเวลาถึงสิ้นปี ประชาชนน้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมซึมซับมรดกวัฒนธรรม

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053