‘สตูล’น้ำป่าซัดถนนทางขึ้นน้ำตกโตนปาหนัน ทรุดตัวหายไปหนึ่งช่องทาง เตือนชาวบ้านระมัดระวัง

‘สตูล’น้ำป่าซัดถนนทางขึ้นน้ำตกโตนปาหนัน ทรุดตัวหายไปหนึ่งช่องทาง เตือนชาวบ้านระมัดระวัง

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053