มหาดไทยพร้อมทุกหน่วยเร่งช่วยผู้ประสบภัยภาคใต้ รับระบายน้ำได้ช้าในบางพื้นที่ จากลักษณะพื้นที่ต่างกัน

มหาดไทยพร้อมทุกหน่วยเร่งช่วยผู้ประสบภัยภาคใต้ รับระบายน้ำได้ช้าในบางพื้นที่ จากลักษณะพื้นที่ต่างกัน

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053