รายการ ใจฟ้า

IMG_6098-111 IMG_6142-111

 

วันพุธที่  ๖ อ ธันวาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๑๔ .๐๐ – ๑๕ .๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวัดพระบาทน้ำพุจัดรายการสด รายการใจฟ้า ในวันพุธที  ๖ ธันวาคม  ๒๕๖๐ เสนอในตอน”  ยายสมจิตนักสู้  ยายสมจิต หรือ นางพันทนา  ลิ้มสงวน อายุ ๗๐ ปี อาชีพขายหมี่กะทิมานานกว่า ๒๕ ปี โดยเข็นรถไปตามที่ต่างๆ ย่านวัดครุ จังหวัดสมุทรปราการ  จัดรายการโดย ท่านเจ้าคุณอลงกตพระราชวิสุทธิประชานาถ พระครูสมุห์ไพรินทร์ และ นางสาวพรอัปสร  นิลจินดา  เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามรายการสดใจฟ้าได้ทุกวันพุธ เวลา ๑๔ .๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ข่าว/ภาพ  ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053