รายการ เคลียร์ – คัด ชัดเจน

IMG_6183-333-3333 IMG_6167-333-333

วันพฤหัสบดีที่ ๗  ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการสด เคลียร์ -คัด ชัดเจน เสนอในประเด็น “  การเคหะฯ เปิดบ้านแลกบ้านประชารัฐ”  โดยมี ดร.ธัชพล  กาญจนกูล   ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.)   สนทนาในรายการเคหะแห่งชาติเปิดโครงการ”บ้านแลกบ้านประชารัฐ” นำบ้านเก่ามาแลกบ้านใหม่ที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิม โดยเงินส่วนต่างให้ยื่นขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน พร้อมเร่งจัดจั้งกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายการได้น้อยให้มีบ้านเป็นของตนเอง รายละเอียดติดตามชมได้จาก รายการเคลียร์ – คัด ชัดเจน  ซึ่งมี นายวรวิทย์ ศรีอนันตรักษา และนางสาว ศศิวรรณ เลิศวิริยะประภา เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการ เคลียร์- คัด ชัดเจน ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ข่าว/ภาพ  ประชาสัมพันธ์ฯ

ข่าว/ภาพ  ประชาสัมพันธ์ฯ

 

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053