รายการ NBT มีคำตอบ

2-222

รายการ NBT มีคำตอบ
วันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการ NBT มีคำตอบ โดยมีนางสาวอรลด เผ่าวิบูล เป็นพิธีกรร่วมสนทนาและให้ความรู้ไขข้อข้องใจเรื่องราวต่่่่างๆของเศรษฐกิจตั้งแต่เศรษฐกิจฐานรากไปจนถึงระดับประเทศ พร้อมทั้งหยิบยกประเด็นปัญหาและตอบสารพันปัญหาต่างๆ ที่คุณผู้ชมประสบอยูู่ และต้องการความช่วยเหลือ โดยในช่วง สินค้าดี NฺBT ช่วยขาย เป็นลูกชุบเพลิน เพลิน เป็นเมนูลูกชุบ ขนมเจลาติน และวุ้นยาคูล และรายการนี้เป็นสื่อกลางที่พร้อมทั้งส่งต่อเรื่องราวร้องทุกข์เหล้านั้นไปยังหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องแก้ไขโดยเร็วที่สุด โดยสามารถแจ้งเรื่องราวต่างๆ ได้ทุกช่องทาง ทั้งทาง Facebook Live NBT ๒ HD หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ในห้องส่ง ๐๒ ๒๗๕๔๒๒๕ หรือ ทาง ตู้ ปณ ๑๑๑๑ และสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม ๑๕๖๗ ซึ่งมี นางสาวปวีณา ฟักทอง เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการได้ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
ข่าว/ภาพ  ประชาสัมพันธ์ฯ
Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053