5อำเภอในพัทลุง ยังเดือดร้อนหนักจากน้ำป่าหลาก-เขตเทศบาลเมืองปัตตานี เร่งทำความสะอาด หลังน้ำลด

5อำเภอในพัทลุง ยังเดือดร้อนหนักจากน้ำป่าหลาก-เขตเทศบาลเมืองปัตตานี เร่งทำความสะอาด หลังน้ำลด

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053