น้ำท่วมในเขตเทศบาลฯนครศรีธรรมราช เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ หลังฝนหยุดตก รถสามารถสัญจรได้

น้ำท่วมในเขตเทศบาลฯนครศรีธรรมราช เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ หลังฝนหยุดตก รถสามารถสัญจรได้

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053