น้ำท่วมสุราษฎร์ธานี16อำเภอ ชาวบ้านได้รับผลกระทบ 22,000 ครัวเรือน

น้ำท่วมสุราษฎร์ธานี16อำเภอ ชาวบ้านได้รับผลกระทบ 22,000 ครัวเรือน

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053