ชาวบ้านสงขลาน้ำท่วม แพทย์ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพพบป่วยโรคน้ำกัดเท้า-ไข้หวัด

ชาวบ้านสงขลาน้ำท่วม แพทย์ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพพบป่วยโรคน้ำกัดเท้า-ไข้หวัด

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053