‘ตรัง’เฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมซ้ำ หลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มกลับสู่ภาวะปกติ รถเล็กสามารถสัญจรได้

‘ตรัง’เฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมซ้ำ หลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มกลับสู่ภาวะปกติ รถเล็กสามารถสัญจรได้

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053