‘กรมการข้าว’จัดเทศกาลข้าวไทย2560 คัดข้าวคุณภาพจำหน่ายประชาชน15-20ธ.ค.ลานคนเมือง กทม.

‘กรมการข้าว’จัดเทศกาลข้าวไทย2560 คัดข้าวคุณภาพจำหน่ายประชาชน15-20ธ.ค.ลานคนเมือง กทม.

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053