น้ำท่วมนครศรีธรรมราช เริ่มคลี่คลาย สนามบินอยู่ระหว่างตรวจสอบรันเวย์ ให้มีความปลอดภัย ก่อนเปิดบริการ

น้ำท่วมนครศรีธรรมราช เริ่มคลี่คลาย สนามบินอยู่ระหว่างตรวจสอบรันเวย์ ให้มีความปลอดภัย ก่อนเปิดบริการ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053