ปศุสัตว์สุราษฎร์ธานี ส่งมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน พร้อมยาปฏิชีวนะแก่เกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วม

ปศุสัตว์สุราษฎร์ธานี ส่งมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน พร้อมยาปฏิชีวนะแก่เกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วม

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053