เดินหน้าพัฒนาฝีมือวิสาหกิจชุมชน-ผู้มีรายได้น้อย แรงงานตั้งเป้ากว่า6หมื่นคนทั่วประเทศ

เดินหน้าพัฒนาฝีมือวิสาหกิจชุมชน-ผู้มีรายได้น้อย แรงงานตั้งเป้ากว่า6หมื่นคนทั่วประเทศ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053