ที่ประชุมกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง อนุมัติ5โครงการของไทย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ-จัดการทรัพยากรน้ำ

ที่ประชุมกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง อนุมัติ5โครงการของไทย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ-จัดการทรัพยากรน้ำ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053