จัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลประชาชนสวดมนต์ข้ามปี143วัดทั่วกรุง-จุดสำคัญในการเคาท์ดาวน์ปีใหม่

จัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลประชาชนสวดมนต์ข้ามปี143วัดทั่วกรุง-จุดสำคัญในการเคาท์ดาวน์ปีใหม่

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053