ทหารตรึงพื้นที่รอบเมืองยะลา ป้องกันการก่อเหตุร้ายในพื้นที่สำคัญ

ทหารตรึงพื้นที่รอบเมืองยะลา ป้องกันการก่อเหตุร้ายในพื้นที่สำคัญ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053