รายการ NBT มีคำตอบ

IMG_1053-333-333 IMG_1077-222-222

รายการ NBT มีคำตอบ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการ NBT มีคำตอบ โดยมีนางสาวอรลดา เผ่าวิบูล เป็นพิธีกรร่วมสนทนาในรายการถึงเรื่องราวของเศรษฐกิจตั้งแต่เศรษฐกิจฐากรากถึงจนถึงระดับประเทศ และตอบสารพันปัญหาต่างๆ ที่คุณผู้ชมประสบอยูู่ และต้องการความช่วยเหลือ ในช่วง สินค้าดี NฺBT ช่วยขาย เป็นน้ำพริกกากหมู น้ำพริกขี้กา เป็นผลิตภัณฑ์จากร้านอาหารบลูไรซ์จังหวัดกาญจนบุรี และรายการนี้เป็นสื่อกลางที่พร้อมทั้งส่งต่อเรื่องราวร้องทุกข์เหล่านั้นไปยังหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องแก้ไขโดยเร็วที่สุด โดยสามารถแจ้งเรื่องราวต่างๆ ได้ทุกช่องทาง ทั้งทาง Facebook Live NBT ๒ HD หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ในห้องส่ง ๐๒ ๒๗๕๔๒๒๕ หรือ ทาง ตู้ ปณ ๑๑๑๑ และสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม ๑๕๖๗ ซึ่งมี นางสาวปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการได้ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053