รายการ เคลียร์ – คัด ชัดเจน

IMG_7308-333-333 IMG_7293-333-333

วันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการสด เคลียร์ -คัด ชัดเจน เสนอในประเด็น ” ปัญหาเด็ก-เยาวชน กับโอกาสและการพัฒนายุค ๔.๐” ซึ่งมี นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานกรรมาธิการสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สนทนาในรายการ ซึ่งมี นายวรวิทย์ ศรีอนันตรักษา และนางสาว ศศิวรรณ เลิศวิริยะประภา เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการ เคลียร์- คัด ชัดเจน ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. วันจันทร์ – วันศุกร์

ข่าว/ภาพ  ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053