บึงกาฬหนาวสุดในรอบปี ต่ำสุด11องศา เตือนดูสุขภาพเด็ก-ผู้สูงอายุ ใกล้ชิด หมั่นออกกำลังกายคลายหนาว

บึงกาฬหนาวสุดในรอบปี ต่ำสุด11องศา เตือนดูสุขภาพเด็ก-ผู้สูงอายุ ใกล้ชิด หมั่นออกกำลังกายคลายหนาว

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053