จ่อฟันธนาคารประมาท ละเมิดประวัติลูกค้า ปปง.เร่งตรวจสอบธนาคารเจ้าของบัญชี ถูกเปิดให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์

จ่อฟันธนาคารประมาท ละเมิดประวัติลูกค้า ปปง.เร่งตรวจสอบธนาคารเจ้าของบัญชี ถูกเปิดให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053