ตั้งเป้าปี62 กล้องCCTV เชื่อมโยงทั่วประเทศ ดูแลความปลอดภัยประชาชน

ตั้งเป้าปี62 กล้องCCTV เชื่อมโยงทั่วประเทศ ดูแลความปลอดภัยประชาชน

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053