พาณิชย์สั่งตรวจสอบต้นทุนสินค้าภายในสนามบิน แนะประชาสัมพันธ์ร้านค้าทางเลือกให้ทั่วถึง

พาณิชย์สั่งตรวจสอบต้นทุนสินค้าภายในสนามบิน แนะประชาสัมพันธ์ร้านค้าทางเลือกให้ทั่วถึง

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053