รายการ กะเทาะเปลือกคอร์รัปชั่น

IMG_7919-222-222 IMG_7912-222-222

วันเสาร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๒.๓๐ – ๒๓.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการ กะเทาะเปลือกคอร์รัปชั่น เสนอในประเด็น ” การบูรณาการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ” โดยมี พันโท กรทิพย์ ดาโรจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สนทนาในรายการ ซึ่งมีนายอรรทิตย์ฌาณ คูหาเรืองรอง เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการได้ทุกวันเสาร์เวลา ๒๒.๐๐ – ๒๓.๐๐ น.จากทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ข่าว/ภาพ  ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053