รายการ แผ่นดินไทย…ใสสะอาด

IMG_2664-111 IMG_2666-111

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔ .๐๐ – ๑๕ .๐๐ น. รายการสด แผ่นดินไทย…ใสสะอาด เสนอในประเด็น ” สอนคนไม่ได้สอนหนังสือ” โดยมี นายสมบัติ อติเศรษฐ ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา สนทนาในรายการ แผ่นดินไทย….ใสสะอาด ซึ่งเป็นรายการที่ร่วมกันสร้างค่านิยมให้คนไทยไม่ทาต่อการทุจริต ซึ่งมี นายอภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการสด แผ่นดินไทย..ใสสะอาด ได้ทุกวันพฤหัสบดี เวลา๑๔ .๐๐ – ๑๕ .๐๐ น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053