ดัน’กรุงเทพฯ’ศูนย์กลางสตาร์ทอัพอาเซียน ส่งเสริมย่านนวัตกรรมเริ่มต้นธุรกิจ

ดัน’กรุงเทพฯ’ศูนย์กลางสตาร์ทอัพอาเซียน ส่งเสริมย่านนวัตกรรมเริ่มต้นธุรกิจ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053