‘นายกฯ’เสียใจเหตุระเบิดที่ตลาดสดเมืองยะลา สั่งช่วยเหลือเยียวยาญาติและครอบครัวของผู้ได้รับผลกระทบ

‘นายกฯ’เสียใจเหตุระเบิดที่ตลาดสดเมืองยะลา สั่งช่วยเหลือเยียวยาญาติและครอบครัวของผู้ได้รับผลกระทบ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053