ปรับแผนดูแลตลาดสดยะลา เพิ่มเข้มงวดทางเข้า-ออก เตรียมประชุมพ่อค้าแม่ค้า ร่วมดูแลป้องเหตุป่วน

ปรับแผนดูแลตลาดสดยะลา เพิ่มเข้มงวดทางเข้า-ออก เตรียมประชุมพ่อค้าแม่ค้า ร่วมดูแลป้องเหตุป่วน

https://youtu.be/yvz-4Ta1Q1E

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053