ศาลปกครองสูงสุด ยกฟ้อง สำนักนายกฯ กรณีสลายการชุมนุม

ศาลปกครองสูงสุด ยกฟ้อง สำนักนายกฯ กรณีสลายการชุมนุม

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053