ลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ อส. ยะลา บาดเจ็บ 2 คน ระหว่างลาดตระเวนดูแลความปลอดภัยครู-นักเรียน

ลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ อส. ยะลา บาดเจ็บ 2 คน ระหว่างลาดตระเวนดูแลความปลอดภัยครู-นักเรียน

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053