รัฐบาลชี้แจง มือมืดปล่อยคลิปอ้างสลายการชุมนุมกลุ่ม We Walk ที่ขอนแก่น เป็นคลิปเก่าปี 56 คาดผู้ไม่หวังดี

รัฐบาลชี้แจง มือมืดปล่อยคลิปอ้างสลายการชุมนุมกลุ่ม We Walk ที่ขอนแก่น เป็นคลิปเก่าปี 56 คาดผู้ไม่หวังดี

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053