รายการ กะเทาะเปลือกคอร์รัปชั่น

IMG_0272-333-3333

วันเสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๒๒.๓๐ – ๒๓.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการ กะเทาะเปลือกคอร์รัปชั่น เสนอในประเด็น ” สร้างเยาวชนต้านทุจริต” โดยมี นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์ หัวหน้างานสื่อสารองค์กรและเผยแพร่ สนทนาในรายการถึงสถานการณ์ทุจริตทั่วไปในสังคม และคุณธรรมในเยาวชน รวมถึงบทบาทของศูนย์คุณธรรมในการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตห้แก่เยาวชนอย่งไรบ้างติดตามได้จากรายการ กะเทาะเปลือกคอร์รัปชั่น ซึ่งมีนายอรรทิตย์ฌาณ คูหาเรืองรอง เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการได้ทุกวันเสาร์เวลา ๒๒.๐๐ – ๒๓.๐๐ น.จากทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ข่าว/ภาพ  ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053