รายการ เคลียร์ – คัด ชัดเจน

IMG_5629-222-2222 IMG_5615-222-2222

วันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการสด เคลียร์ -คัด ชัดเจน เสนอในประเด็น ” ทางแก้คอร์รัปชั่น กลืนกินประเทศ” โดยมี ดร.มานะ นิติรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น สนทนาเกี่ยวกับการรับสินบนในเมืองไทยอาจจะฝังลึกเป็นวัฒนธรรมเคยชินจนกลายเป็นเรื่องปกติ ปัจจัยที่ส่งผลให้การแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นไม่เป็นผลคืออะไร ติดตามชมได้จากรายการ เคลียร์ – คัด ชัดเจน ซึ่งมี นายวรวิทย์ ศรีอนันตรักษา และนางสาว ศศิวรรณ เลิศวิริยะประภา เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการ เคลียร์- คัด ชัดเจน ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. วันจันทร์ – วันศุกร์

ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053