พบปืน 6 กระบอกในบ้าน ‘เปรมชัย’ ผิดกฎหมาย พร้อมเร่งตรวจสอบซากสัตว์ในที่เกิดเหตุให้แล้วเสร็จ

พบปืน 6 กระบอกในบ้าน ‘เปรมชัย’ ผิดกฎหมาย พร้อมเร่งตรวจสอบซากสัตว์ในที่เกิดเหตุให้แล้วเสร็จ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053