ส่งเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์กลับมาเลเซีย หลังถูกคนชาติเดียวกันหลอกให้เข้ามาทำงานในไทย

ส่งเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์กลับมาเลเซีย หลังถูกคนชาติเดียวกันหลอกให้เข้ามาทำงานในไทย

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053