รายการ NBT มีคำตอบ

IMG_1530-222-222 IMG_1565-222-222

รายการ NBT มีคำตอบ
วันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการ NBT มีคำตอบ โดยมี นางอรอุมา เกษตรพืชผล เป็นพิธีกรร่วมสนทนาใน เรื่องราวต่างๆ และไขข้อข้อใจพร้อมทั้งตอบปัญหาต่างๆ ที่ผู้ชมประสบอยู่และ ต้องการความช่วยเหลือ และตอบสารพันปัญหาต่างๆ ที่คุณผู้ชมประสบอยู่และต้องการความช่วยเหลือ ในช่วง สินค้าดี NBT ช่วยขาย เป็นสินค้าน้ำส้มคั้นสดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ช่วงสนทนา เป็นเรื่องของ งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๗ โดยมี อาจารย์ ดร.ชิษณุพงศ์ ศิริโชตินิศากร หัวหน้าสาชาวิชาการจัดการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สนทนาในรายการ และรายการนี้เป็นสื่อกลางที่พร้อมทั้งส่งต่อเรื่องราวร้องทุกข์เหล่านั้นไปยังหน่วยงานทีเกี่ยวข้องแก้ไขโดยเร็วที่สุด โดยสามารถแจ้งเรื่องราวต่างๆ ได้ทุกช่องทาง ทั้งทาง Facebook Live NBT ๒ HD หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ในห้องส่ง ๐๒ ๒๗๕๔๒๒๕ หรือ ทาง ตู้ ปณ ๑๑๑๑ และสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม ๑๕๖๗ ซึ่งมี นางสาวปวีณา ฟักทอง เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการได้ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ข่าว/ภาพ  ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053