รายการ เคลียร์ – คัด ชัดเจน

IMG_1482-333-3333 IMG_1477-333-333

วันพุธที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการสด เคลียร์ -คัด ชัดเจน เสนอในประเด็น ” เปิดโอกาส คนพิการ “กู้เงิน สร้างอาชีพ” โดยมี นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สนทนาในเรื่องของ รัฐ เร่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการ มุ่งสร้างอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง โดยให้กู้เงินรายบุคคลไม่เกินรายละ ๖๐.๐๐๐ บาท รายละเอียด ติดตามชมได้จากรายการ เคลียร์ – คัด ชัดเจน ซึ่งมี นายวรวิทย์ ศรีอนันตรักษา และนางสาว ศศิวรรณ เลิศวิริยะประภา เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการ เคลียร์- คัด ชัดเจน ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. วันจันทร์ – วันศุกร์ วันจันทร์ – วันศุกร์

ข่าว/ภาพ  ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053