รายการ เคลียร์ – คัด ชัดเจน

IMG_1455-222-222 IMG_1450-2222-2222

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการสด เคลียร์ -คัด ชัดเจน เสนอในประเด็น ” ท่องเที่ยวไทย” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยมี นายวีระศักดิ์ โคว้สุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา สนทนาเกี่ยวกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ชูการท่องเที่ยวเมืองรอง สร้างการท่องเที่ยววิถึชุมชนให้เติบโต ซึ่งจะเป็นการกระจายโอกาสกระจายรายได้ และลดความเหลื่อมล้ำ รายละเอียด ติดตามชมได้จากรายการ เคลียร์ – คัด ชัดเจน ซึ่งมี นายวรวิทย์ ศรีอนันตรักษา และนางสาว ศศิวรรณ เลิศวิริยะประภา เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการ เคลียร์- คัด ชัดเจน ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. วันจันทร์ – วันศุกร์ วันจันทร์ – วันศุกร์

ข่าว/ภาพ  ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053