เปิดปฏิบัติการฝนหลวง26มี.ค. ทัพอากาศ ส่งหน่วยบิน12เครื่อง แก้ภัยแล้ง-หมอกควัน ยับยั้งพายุลูกเห็บ

เปิดปฏิบัติการฝนหลวง26มี.ค. ทัพอากาศ ส่งหน่วยบิน12เครื่อง แก้ภัยแล้ง-หมอกควัน ยับยั้งพายุลูกเห็บ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053