NBT เปิดตัวรายการ “Over The Limit Talent Show ปฏิบัติการทะลุพิกัด” เปิดเวทีให้คนพิการได้แสดงศักยภาพ

NBT เปิดตัวรายการ “Over The Limit Talent Show ปฏิบัติการทะลุพิกัด” เปิดเวทีให้คนพิการได้แสดงศักยภาพ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053