ปศุสัตว์-สธ.นครพนม ติดตามอาการผู้สัมผัสสุนัขป่วยแบบรายวัน-สำรวจจำนวนสัตว์กลุ่มเสี่ยง

ปศุสัตว์-สธ.นครพนม ติดตามอาการผู้สัมผัสสุนัขป่วยแบบรายวัน-สำรวจจำนวนสัตว์กลุ่มเสี่ยง

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053