รายการ เคลียร์ -คัด ชัดเจน

IMG_8918-1111 IMG_8910-111

วันจันทร์ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๓๐ – ๒๑.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการสด เคลียร์ -คัด ชัดเจน เสนอในประเด็น ” ครอบครัวยุค ๔.๐ กับการดูแลผู้สูงอายุ” โดยมี นางสาวธนาภร์ พรหมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สนทนาถึงข้อมูลประมาณการโครงสร้างประชาชนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๘๓ พบว่า สัดส่วนผู้ที่มีอายุ ๖๕ ปีขึ้นไปจะเพิ่มอย่างต่อเนื่อง รายละเอียด ติดตามชมได้จากรายการ เคลียร์ – คัด ชัดเจน ซึ่งมี นายวรวิทย์ ศรีอนันตรักษา และนางสาว ศศิวรรณ เลิศวิริยะประภา เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการ เคลียร์- คัด ชัดเจนทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เวลา เวลา ๒๐.๓๐ – ๒๑.๐๐ น

ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053