กองทัพเรือ ฝึกผสมGuardian Sea 2018 ร่วมกองกำลังทางเรือสหรัฐฯที่ภูเก็ต

กองทัพเรือ ฝึกผสมGuardian Sea 2018 ร่วมกองกำลังทางเรือสหรัฐฯที่ภูเก็ต

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053