เตรียมอนุมัติกองทุนหมู่บ้านเพิ่ม66,000หมู่บ้าน กองทุนละ3แสนบาท มีคุณสมบัติและศักยภาพตามที่กำหนด

เตรียมอนุมัติกองทุนหมู่บ้านเพิ่ม66,000หมู่บ้าน กองทุนละ3แสนบาท มีคุณสมบัติและศักยภาพตามที่กำหนด

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053