ผอ.สทท. ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก ผอ.สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

IMG_2432-111-1111 IMG_2399-11111-11111 IMG_2417-1111-1111

นางสุดฤทัย เลิศเกษม ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แหางประเทศไทย และนางพรอัปสร นิลจินดา ผู้อำนวยการส่วนผลิตรายการ ให้การต้อนรับ นางโมตูซา อ่อง (Moe Thu Zar Aung) ผู้อำนวยการสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (Myanma Radio and Television: MRTV) เดินทางมาเยี่ยมชมสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาดี-รังสิต ส่วนต่างๆ ทั้งส่วนผลิตรายการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารและส่วนสื่อข่าวและรายงานข่าวแล้วนั้น ยังมีการหารือและเปลี่ยนข้อคิดเห็นนโยบายการบริหารการจัด เพื่อนำไปปรับเป็นแนวทางการร่วมงานให้สอดคล้องกันตามผลความร่วมมือทั้ง ๒ ฝ่าย ระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับกรมวิทยุโทรทัศน์สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ภายหลังการประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทย – เมียนมา ครั้งที่ ๕ ณ กรมประชาสัมพันธ์ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา

ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053